Competence

Process & Business Transformation

In de Business & Proces Transformation competentie richten wij op de verandering van uw organisatie, bedrijfsprocessen en software delivery. Wij zorgen ervoor dat bedrijfsbrede veranderingen adequaat en veilig doorgevoerd worden waarbij maximale bijdrage aan de business value centraal staat.


IT als driver voor klantbeleving en imago

Des te sneller en beter we de klantbeleving en verwachtingen omzetten naar efficiënte en effectieve ICT oplossingen, des te positiever men is over de door u geleverde producten en diensten. Het software delivery proces dient steeds meer rekening te houden met uw eigen platform en producten maar zeker ook met de ecosystemen waarvan uw organisatie deel uit maakt. Deze behoefte vertaalt zich dus steeds meer naar een geïntegreerde benadering van processen door de gehele organisatie en daarbuiten.


Digitaal bedrijfsmodel wordt steeds meer core business

Waar we bij digitale transformatie zien we dat we steeds meer en meer Agile zijn gaan werken en van focus op applicaties meer naar doel gedreven (purpose-driven) bedrijfsmodellen zijn overgegaan, zien we vandaag de dag we een verdere ontwikkeling richting DevOps. De volgende golf van verandering, die reeds is ingezet, gaat zorgen voor grotere betrokkenheid van de business in deze benadering. Hoe gaat dat binnen uw organisatie? Bent u er klaar voor? Waar begint u?

OrangeCrest Consulting helpt u bij het vaststellen van de huidige status en neemt samen met uw organisatie het voortouw in het vaststellen en implementeren van een effectief en efficiënt digitaal bedrijfsmodel.

Competences

What we do

Process & Business Transformation

Lees meer

Process & Business Transformation

De behoefte om
sneller in te spelen op marktontwikkelingen vraagt om meer flexibele IT door het toepassen van de juiste technologie en een wendbare organisatie.

Application Performance Management

Lees meer

Application Performance Management

Performance en beschikbaarheid van systemen zijn één van de grootste ergernissen. Onze aanpak omvat een gedegen toetsing en monitoring van de performance bij implementatie van systemen.

Continuous Test Automation & Optimisation

Lees meer

Continuous Test Automation & Optimisation

Software wordt steeds sneller en vaker in productie genomen. Dit vraagt om een andere manier van testen. Wij zorgen ervoor dat testautomatisering een centraal onderdeel wordt van het software deliveryproces.

Security, Monitoring & Compliance

Lees meer

Security, Monitoring & Compliance

Randvoorwaarde voor het verkrijgen van vertrouwen begint bij een veilig IT landschap. OrangeCrest levert de diensten op technisch en organisatorisch vlak om uw bedrijfsinformatie veilig te krijgen en houden.

Testdata & Data Validation

Lees meer

Testdata
& Data 
Validation

Data is de levensader van ieder organisatie en dient veilig en correct te zijn en alleen voor de juiste doeleinden gebruikt te worden. Wij implementeren de juiste (test)datastrategie en tools.

Robotic Process Automation

Lees meer

Robotic
Process
Automation

RPA is een manier om repetitieve taken of processen te automatiseren. Dit levert potentieel veel besparing, is makkelijk op te schalen en resulteert in meer uitdagend werk en efficiëntere inzet van medewerkers.

Ready to collaborate?

Interesse in onze diensten? Wilbert van den Bliek kan je hier meer over vertellen. Mail je vraag en contactgegevens en hij neemt snel contact met je op!

Mail Wilbert