Privacy verklaring

OrangeCrest Consulting B.V. gebruikt verschillende technieken om gegevens te verzamelen en op te slaan. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld voor een juiste afwikkeling van de door u gevraagde dienstverlening wanneer u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming hebt verleend of wanneer wij hiertoe op grond van de wet verplicht zijn. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Verwerkingen

Deze privacy verklaring gaat in op de verwerking van gegevens t.b.v. van de volgende voorkomende situaties:

  • Gegevens bij het aanvragen van onze nieuwsbrief: het betreft uw e-mailadres.
  • Gegevens bij het invullen van ons contactformulier: het betreft uw naam en e-mailadres.
  • Gegevens van freelancers en werknemers van derden: het betreft uw geslacht, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Gegevens van werknemers- en/of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven: het betreft uw geslacht, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Verzamelen van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd.

Bij uw volgende bezoek aan die website zorgt de cookie ervoor dat de site uw browser herkent. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Met dit product van Google kunnen wij het verkeer naar onze website analyseren. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. Via Google Analytics worden rapportages over de website aan ons verstrekt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als zij hiertoe wettelijk wordt verplicht. Het kan ook zijn dat Google derden inschakelt om informatie namens Google te verwerken. Wij kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacy beleid van Google en het privacy beleid van Google Analytics.

Social media knoppen

Op onze website vindt u diverse knoppen die gelinkt zijn aan social media, zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn.

Dit maakt het mogelijk om content van onze website te delen. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. In de privacyverklaring van deze netwerken kunt u lezen hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Links naar andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Deze links hebben wij met zorg geselecteerd. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. In de privacyverklaring van deze websites (indien aanwezig) vindt u meer informatie.

Beveiliging

OrangeCrest Consulting B.V. spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, zou het voor kunnen komen dat derden er toch in slagen de voornoemde maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. OrangeCrest Consulting B.V. kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Uw rechten

U heeft ten allen tijde het recht een verzoek te doen tot intrekking van uw toestemming of tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, verzet en overdracht van uw persoonsgegevens. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken, kunt u een verzoek indienen via info@orangecrest.nl. Wij zullen u dan binnen 4 weken een overzicht toezenden van uw persoonsgegevens aan de hand waarvan u uw wensen aan ons door kunt geven. Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid toch ontevreden zijn over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u verder nog vragen over deze privacy verklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze per e-mail aan ons stellen via: info@orangecrest.nl.