Content

De Product Owner als flow influencer

De Product Owner als flow influencer

Als OrangeCrest weten we als geen ander dat surfen de ultieme sport van balanceren is "Ride the wave, don't fight IT". Hierin zien we een sterke verwantschap met de rol van een Product Owner in een agile organisatie. Als je geen balans kunt houden, haal je een nat pak en moet je weer opnieuw beginnen. Vandaag deel 5 van de blogreeks: Product Owner als de ultieme surfer.

Staande op je surfboard, helemaal opgaan in de ‘ride’ en vervolgens tot de conclusie komen dat het voorbij ging zonder dat je het doorhad: de flow! Zo’n effect wil je als Product Owner graag bereiken. Iets nieuws samen maken, in een flow, waarin je sprint voorbij vliegt. In de flow komen blijkt lastiger te zijn dan je denkt omdat dit een snijpunt is tussen maximaal uitgedaagd worden en een ultiem beroep doen op je vaardigheden. Als Product Owner kun je een belangrijke bijdrage leveren om zo’n snijpunt te bereiken. Jij bent degene die de randvoorwaarden voor het team kan creëren zodat zij een grote kans hebben om in de flow te komen, zowel gezamenlijk of als individu.

Duidelijke lange termijn doelen stellen

Belangrijke randvoorwaarde is dat de Product Owner in staat is om duidelijke lange termijn doelen te stellen: inspirerend, uitdagend en relevant. Op basis hiervan bepaal je de sprintdoelen samen met het team. Als de doelstellingen het team aanspreken, dan helpt het in discussies en bij het maken van keuzes: het stelt een duidelijk kader.

Binnen deze kaders kunnen er interessante groepsprocessen ontstaan. De Product Owner begint met een probleem. Het team gaat vervolgens doorvragen over het probleem om het goed te kunnen begrijpen. Wat zijn de oorzaken van het probleem? Wat is de impact? Met een goede data analyse probeer je verder tot de kern van het probleem door te dringen. Dit gebeurt tijdens refinements waar een gevoel moet ontstaan dat het team een mogelijke oplossing voor het dit probleem heeft.

Het team moet zich ook bewust worden van de risico’s die een mogelijke oplossingsrichting met zich meebrengt. Het groepsproces moet leiden tot het gevoel dat het team ‘dat varkentje wel eens zal wassen’ en gemotiveerd aan de slag gaat in een volgende sprint. De Scrum Master kan de Product Owner hierbij helpen. De Product Owner heeft de Scrum Master om het groepsproces te begeleiden. De Scrum Master kan de individuen in het team ondersteunen: wat hebben zij nodig om die teamflow naar een individuele flow te vertalen? Lukt het om een sprintdoel te vertalen in individuele uitdagingen? Kunnen ze uitgedaagd worden met het leren van nieuwe vaardigheden? Of moeten ze bestaande vaardigheden verder verbeteren?

Kom in de flow

Nog even terug naar de Product Owner. Hij/zij moet in staat zijn om de problematiek goed uit te leggen en toe te lichten aan het team. Hij/zij moet daarbij niet direct in de oplossingsmodus schieten (dat mag het team later doen). Als je dat allemaal binnen de duidelijke gedefinieerde kaders doet, dan is de kans groot dat je team in de flow komt.

Terug

OrangeContent

More blogs