Content

Synergie van autonomie

Synergie van autonomie

We kennen allemaal de euforie zodra de organisatie Agile gaat werken. We beginnen te oefenen met de rituelen en gaan de User Stories, Features en Epics beschrijven, zodat we transparant worden op team-, program- en portfolioniveau. We gaan in verschillende sprints werken, die we vervolgens weer gelijk proberen te trekken zodat we allemaal in dezelfde sprint cadans werken.

Verschillende collega's krijgen de rol van Product Owner (de CEO van het team) en Scrummaster (begeleiden van het Agile gedachtegoed). Om te leren werken met User Stories hangen we deze eerst op een board aan de muur. Al snel zien we dat we in het team geen meetinstrumenten hebben, want van een muur kan je immers geen burndown, velocity, voorspelbaarheid inzien. Daarbij is het vanuit je thuiswerk locatie niet zo handig om de huidige status te bekijken en blaadjes te "verhangen". Nog een veel voorkomende en zeer herkenbare gebeurtenis is dat de post-its geregeld van de muur vallen en we deze met goed geluk weer terug hangen op de juiste plek. De historie van de wijzigingen op het "blaadje" is ook niet inzichtelijk, wat veel vragen kan opleveren. Kortom, het fysieke board is een goed begin om Agile te werken, maar al snel gaan we over naar een digitaal board.

Kenmerken

Dit zijn kenmerken van een team op zoektocht naar autonomie en in feite zijn eigen weg zoekt op een golf. Maar zijn we er dan al met onze manier van Agile werken? Is wat rituelen en een digitaal board nu waar we zo euforisch over zijn geweest? 

Teams op zoek en op weg naar autonomie zijn er dan nog lang niet. Zoals in de surfwereld ook wel genoemd wordt, de line-up, waar de surfers in een queue wachten om een golf te berijden. Deze surfers zijn zelfverantwoordelijk om de perfecte golf uit te kiezen, maar door alleen autonomie te hebben zonder synergie, zal hier een chaos ontstaan. Ze worden geconfronteerd met de constante energie van een golf. Deze constante energie is een externe factor van nieuwe verzoeken en wensen. Maar wat is een team op weg naar autonomie zonder een doel dat waarde levert voor de organisatie? Wie stuurt deze autonome teams aan en wat zijn de meetinstrumenten van deze autonome teams? Of laten we deze autonome teams elke keer een andere golf trotseren zonder een hoger doel dat we vaak purpose noemen? 

Waar en hoe is er aan synergie gewerkt om tot een gezamenlijke purpose te komen?

Organisaties hebben autonome teams ingericht die zelfverantwoordelijkheid hebben gekregen waardoor ieder een eigen taal spreekt. Net als bij meerdere talen, zijn er gemeenschappelijke kenmerken die ons de mogelijkheid geven om met elkaar te communiceren. Waarom zoeken we niet naar een gemeenschappelijke taal tussen de autonome teams? Communiceren is het belangrijkste mechanisme voor samenwerking en het werken aan purpose tussen al deze autonome teams. Maar als we een  gemeenschappelijke taal hebben gevonden, hoe weten we dan waarover met elkaar te praten?  

Focus op purpose

Je moet in staat zijn om over de juiste dingen op het juiste moment te kunnen praten. Door meetinstrumenten en de juiste tooling in te zetten krijg je inzicht in elke waarde stroom van en over de autonome teams. De focus op purpose zal daardoor niet uit het oog worden  verloren. Het inzetten van een meetinstrument binnen een autonoom team is natuurlijk zo gedaan. Om alle meetinstrumenten binnen de IT organisatie goed te krijgen ben je veel langer bezig.  

Gedurende mijn opdrachten ben ik bezig om de IT waarde-stromen inzichtelijk te maken en de purpose nooit uit het oog te verliezen. Een voorbeeld is het inzicht creëren in de testvoortgang in een release train per sprint, gekoppeld aan de risico mitigerende maatregel. Hierbij wordt de waarde van het testen over meerdere autonome teams inzichtelijk gemaakt. Om al deze informatie inzichtelijk te krijgen is mindset van de autonome teams het belangrijkste punt waaraan moet worden gewerkt, gevolgd doorprocesinrichting. Mindset is een lang proces wat voornamelijk door experimenteren, voordoen en het gewoon doen (en leren van falen) tot verandering kan leiden. De tool keuze hebben we al lang geleden gemaakt met een vooruitziende blik wat we ermee willen bereiken. Door jarengeleden de juiste keuze op tooling gebied te maken, helpt het de autonome teams verder de veranderende mindset te ondersteunen en de processen beter in te richten waardoor synergie optreedt.

Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen op dit vlak.

Terug

OrangeContent

More blogs

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Let’s read more!

Case: Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Let’s read more!

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie