Content

Meten, weten, bepalen en weer doorgaan

Meten, weten, bepalen en weer doorgaan

Als OrangeCrest weten we als geen ander dat surfen de ultieme sport van balanceren is, "Ride the wave, don't fight IT". Hierin zien we een sterke verwantschap met de rol van een Product Owner in een Agile organisatie. Als je geen balans kunt houden, haal je een nat pak en moetje weer opnieuw beginnen. Dit is voorlopig de laatste blog in de reeks van 6 over de Product Owner als de ultieme surfer.

Je hebt een briljant idee als Product Owner voor een nieuw product, feature of een andere aanpassing. En dan? Heb je al nagedacht over het mogelijke effect? Wie gaat er vrolijk van worden of er gebruik van maken? Welke waarde gaat het opleveren? Verwacht je extra omzet, hogere klanttevredenheid of iets anders dat zal verbeteren? Ken je je klant? Wat vinden zij prettig aan je product? Kun je jezelf in hen verplaatsen en inschatten wat zij mogelijk een verbetering vinden? Heb je ook nagedacht over de kosten en de baten, hoever houden die tot elkaar?

Waar je op in gaat zetten, mag je niet los zien van de richting die je hebt gekozen en hebt vastgelegd in je productvisie. Een visie waar je als Product Owner verantwoordelijk voor bent en waar je aan vasthoudt zonder dat je de werkelijkheid uit het oog verliest.

Toetsen van hypotheses

Je gaat aan het slag met kleine stappen in het realiseren van je productvisie. Die stappen en de verwachte uitkomsten zijn gebaseerd op aannames, hypotheses. Je brengt “kleine” aanpassingen  aan in je product en je gaat meten hoe de klanten hierop reageren. Hebben de uitkomsten van de aanpassingen, waarin je de hypotheses toetst, het gewenst effect?

Het op een goede manier beoordelen van je hypotheses is een uitdaging, want hoe zeker ben je dat je naar de juiste, relevante gegevens kijkt? Welke gegevens heb je nodig om de juiste conclusies te trekken zodat je kunt bepalen of de aanpassingen al dan niet succesvol zijn? Vergeet hierbij ook niet de externe factoren die mogelijk van invloed zijn geweest, de wereld om ons heen is complex en verandert continu!

Er is dus een complete cyclus die begint met een visie. Vervolgens formuleer je doelen op basis waarvan je aanpassingen doet. Je meet of de aanpassingen het gewenst effect hebben. Op basis van de informatie die je verzamelt zijn er twee mogelijkheden. Het gewenste effect is bereikt, dan ga je verder met de volgende aanpassing. Maar je kunt ook gefaald hebben, het gewenst effect is dan niet behaald maar je hebt wel weer wat geleerd! Ook dan moet je bepalen wat de volgende stap is.  

de juiste golf

Binnen je productvisie loopt er een continue proces van meten, weten, bepalen of het succesvol was en weer doorgaan. Het is als een surfer die leert de golven te lezen, te beoordelen en er naar te handelen. Op basis van je ervaring, verzamel je gegevens in je hoofd: wat te doen bij welke stroming, wind of andere omstandigheden? Dit verhoogt de kans dat je een mooie ride maakt en dat je geen onnodige energie hebt gestopt in een golf die niet de moeite waard is.

Terug

OrangeContent

More blogs