Content

Moneyball in Software Development

Moneyball in Software Development

Hoe kijk jij aan tegen de performance van je software development team? Is het gevoel wat weergegeven wordt tijden de retrospectives voldoende? Haal je voldoende uit je velocity cijfers of heb je het idee dat je je vinger er niet op kan leggen?

Samengevat: hoe kwantificeer je onderbuikgevoelens?

In de topsport is hier een aanpak voor. Dit noemt men Moneyball.

Moneyball

Moneyball komt uit de honkbalwereld en heeft inmiddels ook de miljarden business van het voetbal bereikt. Dit was het antwoord om te breken met de traditionele manier van scouting en de nadruk te leggen op gegevensanalyse en statistieken.

Moneyball legt de focus op vier aandachtsgebieden die we 1 op 1 voor software development kunnen gebruiken: objectieve gegevens, kosten-batenanalyse, onderschatte statistieken en teamgerichte benadering. 

Objectieve gegevens

Vaak wordt er tijdens het werven van teamleden in 1 of 2 interviews gekeken naar wat de ervaring is van een developer. Wat onderbelicht is, zijn de behoeften vanuit teamperspectief. Welke competenties missen we, en welke toetsingscriteria kunnen we gebruiken om de beste match met het team te kunnen maken.

Een voorbeeld hiervan is als je team bestaat uit drie introverte developers, dan zou het nuttig zijn om een meer outgoing persoon toe te voegen. Ander invalshoeken zouden kunnen zijn: ervaringsniveau, datamodellering skills, sociale skills, kwaliteitsbewustzijn en stakeholdermanagement. Doel is om de teambalans optimaal te krijgen waardoor de teamperformance stijgt.

Wanneer je deze (team) requirements duidelijk op papier hebt, kun je hiervan gebruik maken tijdens sollicitatie gesprekken en kun je toetsen o.b.v. van objectieve gegevens en gerichte cases. 

Kosten-batenanalyse

Je wilt niet alleen ervaren (en dus duurdere) mensen in je team hebben, maar juist ook die mensen die groeipotentie hebben. De kosten voor de organisatie zijn daarmee lager dan het inhuren van de senioren (schaap met 5 poten) en daarmee bied je de medewerker kansen om te groeien in zijn/haar rol en mogelijk in de toekomst door te stromen naar andere (zwaardere) rollen. Perspectief geeft mensen vleugels! 

Hiervoor moet je de teamleden (ook de externen) perspectief bieden door middel van een opleidingsplan. Waar sta je nu, wat is je ambitie en hoe gaan we daar (samen) komen?

Onderschatte statistieken

Een bekend voorbeeld van een onderschatte statistiek in het honkbal is het on-base percentage (OBP). Het on-base percentage meet hoe vaak een slagman op de honken komt, inclusief hits, wandelingen en geraakte werper. Traditioneel werd de nadruk gelegd op het slaggemiddelde als maatstaf voor de slagvaardigheid van een speler. Echter, door zich te richten op het on-basepercentage, konden teams spelers identificeren die vaak op de honken kwamen, zelfs als ze geen hoog slaggemiddelde hadden.

Binnen IT teams zitten de onderschatte gegevens in softskills, denk bijvoorbeeld aan probleemoplossend vermogen.

Voorbeeld: Een developer hoeft niet persé goed te kunnen presenteren in een team omdat hij tool X goed kent. Andere kenmerken kunnen van belang zijn om zijn/haar performance, en daarmee de performance van het gehele team ten positieve te beïnvloeden. Denk hier bijvoorbeeld aan sterke communicatieve vaardigheden (samenwerkingsindex!) om meer aan de refinements bij te dagen, maar bijvoorbeeld ook kennis van cloud architectuur om de werking van programmatuur (en verrekenmodellen) beter te begrijpen en toe te passen! Je moet dus denken aan de meerwaarde voor het team in zijn/haar rol als developer.

Teamgerichte benadering

Teamprestatie staat boven individu, dit moet het uitgangspunt zijn van een teamgerichte benadering.

De kracht van een IT-team ligt niet alleen in de individuele bekwaamheid van de teamleden, maar in de synergie en cohesie die ontstaat door een teamgerichte benadering. Dit noemen we T-shaped teams. Door te focussen op samenwerking, open communicatie en het delen van kennis, kunnen we de grenzen verleggen van wat mogelijk is om betere resultaten te behalen. Een team is meer dan de som der delen en kan daardoor complexere uitdagingen overwinnen, innovatieve oplossingen creëren en succesvolle projecten realiseren. Laten we onze expertise bundelen, elkaars sterke punten benutten en een cultuur van samenwerking creëren, zodat we als een hecht en veerkrachtig IT-team kunnen excelleren in een snel veranderende technologische wereld.

Door Moneyball toe te passen binnen IT teams komt de focus te liggen op zaken die er toe doen: herkennen en waarderen van talent, mensen in teams laten groeien en denken vanuit teambijdrage. Dit is een mooi basisuitgangspunt voor RTE’s of PO’s om objectief naar teamperformance te kijken en als startpunt voor continuous improvement. Hoe kijk jij hier tegenaan?

Terug

OrangeContent

More blogs

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Let’s read more!

Case: Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Let’s read more!

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie