Content

De Product Owner als product kwaliteitsopzichter?

De Product Owner als product kwaliteitsopzichter?

Als OrangeCrest weten we als geen ander dat surfen de ultieme sport van balanceren is.

"Ride the wave, don't fight IT"

Hierin zien we een sterke verwantschap met de rol van een Product Owner in een Agile organisatie. As je geen balans kunt houden, haal je een nat pak en moet je weer opnieuw beginnen.

De eerste uitdaging gaat over de balans tussen het leveren van waarde versus het handhaven van de productkwaliteit. Als Product Owner ben je verantwoordelijk voor het maximaliseren van waarde voor het product. Ondertussen moet je ook oog hebben voor de minimale kwaliteitseisen van het product, zoals stabiliteit, snelheid en beschikbaarheid van het systeem. Dit zijn kwaliteitseisen die we vaak niet bewust maar wél belangrijk zijn voor de productkwaliteit.

Waarom zijn die minimale kwaliteitseisen belangrijk?
  • Je wilt niet dat de gebruiker afhaakt omdat het systeemgebreken gaat vertonen. Hierdoor neemt de gebruikerstevredenheid af.
  • Je wilt niet dat het product op langere termijn structurele problemen geeft. Waardoor je extra tijd (en kosten) moet besteden aan onderhoud van je systeem.

Het vastleggen van die kwaliteitseisen valt onder de verantwoordelijkheid van de Product Owner.
In de praktijk zien we dat men zich hier onvoldoende bewust van is en er daardoor te weinig tijd aan wordt besteed.

Hoe kan de Product Owner hier meer aandacht aan geven?

Het begint met het definiëren van de minimale kwaliteitseisen. Het vaststellen hiervan hoeft hij niet alleen te doen: Hij kan de vraag en het proces faciliteren bij zijn stakeholders en zijn team. Zij kunnen hierin meedenken. Als je met elkaar vaststelt welke kwaliteitseisen relevant zijn dan moet je ook nog gaan nadenken hoe ‘hoog’ die eisen moeten zijn en hoe je gaat vaststellen dat er aan die eisen wordt voldaan. In het vervolg kun je de minimale kwaliteitseisen gebruiken als referentie bij het bespreken van nieuwe features.

Kortom: Product Owner, werk aan je balans! Wees je bewust van je rol / verantwoordelijkheid ten behoeve van productkwaliteit en zorg dat het de aandacht krijgt die het verdient binnen jouw organisatie. Hiermee realiseer je dat de kans kleiner wordt dat het product onverwachte problemen geeft en kunnen je klanten langer genieten van hetgeen opgeleverd wordt. Je creëert hiermee een “ride” die langer duurt en je niet onnodig een nat pak laat halen.

Terug

OrangeContent

More blogs

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Let’s read more!

Case: Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Let’s read more!

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie