Content

SAP Activate als agile framework voor SAP HANA migraties?

SAP Activate als agile framework voor SAP HANA migraties?

Al jaren worden bedrijfsprocessen in vele grote organisaties ondersteund door SAP software. Organisaties die SAP gebruiken hebben in de loop van de tijd verschillende versies van SAP uitgerold om problemen op te lossen en nieuwe features te implementeren. Veelal zullen deze SAP systemen door de organisatie aangepast zijn om volledig aan hun eisen en wensen te voldoen en de laatste technologieën en integraties te ondersteunen.

Een grote technologische wijziging welke we meer en meer zien is het gebruik maken van de cloud mogelijkheden zoals SAP HANA die biedt. Echter, ongeacht of organisaties kiezen voor de cloud of on-premise oplossing van SAP HANA, de move naar SAP HANA zal een grote impact hebben. Immers: data moet worden overgezet en interfaces opnieuw geconnecteerd/opgezet. Daarnaast zullen vele organisatie er ook nu weer voor kiezen om de standaard SAP software, nog verder, aan te passen. In het geval een organisatie overschakelt op de standaard SAP manier van werken houdt dit dan weer in dat de bedrijfsprocessen in deze organisatie aangepast moeten worden.

Hoe pak je als organisatie nu zulke grote veranderingen aan?

SAP heeft hiervoor het SAP Activate Framework opgezet. In dit framework wordt, zoals in menig modern framework, een relatie gelegd met Agile en DevOps.

Met onze kennis en ervaring met SAP implementaties, Agile en DevOps hebben wij naar SAP Activate gekeken. Hierdoor zijn we tot de conclusie gekomen dat er verbeteringen aan SAP Activate mogelijk zijn. In een komende reeks blogs willen we verschillende onderdelen aan de orde laten komen, om te laten zien waar die verbeteringen mogelijk zijn. Onderwerpen welke we behandelen zijn:

  • Hoe kun je beter gebruik maken van het Agile gedachtengoed in een SAP transformatie?
  • Welke verbeteringen zijn er mogelijk in de testaanpak die SAP voorstelt?
  • Hoe kun je gebruik maken van een “Shift Left” en “Shift Right” in een SAP implementatie?
  • Welke Quality Gates onderkent SAP en hoe kun je hier beter meer omgaan?
  • Hoe kun je de rol van opdrachtgever en acceptant sterker neerzetten?
  • Hoe kun je het testen van non-functionals versnellen?

Naast de bovenstaande onderwerpen, zullen er mogelijk nog andere onderwerpen langs komen. Daarbij kunnen we ons ook voorstellen dat onze lezers, uit ervaring of nieuwsgierigheid, nog andere vragen of onderwerpen hebben, die ze graag besproken willen hebben. Laat het ons weten en we zullen er in een blog aandacht aan besteden.

Terug

OrangeContent

More blogs

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Let’s read more!

Case: Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Let’s read more!

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie