Content

SAP S/4 HANA implementaties, waterval met een agile mindset

SAP S/4 HANA implementaties, waterval met een agile mindset

In mijn vorige blog ben ik kort ingegaan op de kansen die SAP S/4 HANA biedt, mits de architectuurkeuzes, de transitie, softwarekwaliteit, datakwaliteit goed gemonitord worden.

Maar…

Cloud, private-cloud of on-premise?

Daar zit je dan, met een SAP systeem dat aan vervanging toe is. Met een hoop customisations en draaiend op een stuk hardware waar qua energieverbruik een gemiddeld Noordzee windmolenpark  op los kan gaan.  Er zijn opties en mogelijkheden voor vervanging te over, maar welke kies je dan? Ga je voor cloud, private cloud of toch maar on-premise? Hoe pak je de implementatie aan, green field of brownfield? En de data, het nieuwe goud, hoe gaan we die migreren?

Vaak worden hier de externe consultants voor ingehuurd, die op basis van een systeem-, proces- en fit-gap analyse met de beste oplossing voor uw situatie komen. Ook SAP biedt een aantal tools en methoden die u bij de inventarisatie en implementatie kunnen helpen. Een voorbeeld van een implementatie aanpak is SAP Activate.

Wat is SAP Activate?

SAP Activate is een methodologie die gebruikt wordt voor S/4 HANA implementaties en claimt te voorzien in een bundeling van best practices. SAP is de laatste jaren steeds sterker gaan inzetten op minder customisation en meer (standaard) cloud diensten. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal pre-configured installaties voor specifieke branches. SAP Activate is de opvolger en samenvoeging van ASAP (voor on premise implementaties) en SAP Launch (voor cloud based implementaties).

Ondanks deze  door SAP gebundelde best practices zie ik nog wel een aantal witte vlekken op deze kaart.

Geschikt voor agile implementaties?

Ondanks dat SAP aangeeft dat Activate ook op een agile manier te implementeren is heb ik daar mijn vragen bij:

  • Waarom lijkt de fasering op waterval? (Discover, Prepare, Explore, Realise, Deploy en Run);
  • Waarom is er na iedere fase een Quality Gate?
  • Waarom wordt vooraf een Fit-Gap analyse uitgevoerd?
  • Wat doet project management in de methodiek?
“Ja” of “Nee”

Bovenstaande lijkt erop dat SAP graag het gewenste antwoord geeft op de vraag “Kan het ook op een agile wijze worden geïmplementeerd?” vanuit de klant. Maar kun je een S/4 implementatie agile aanpakken? Het antwoord is wat mij betreft geen uitgesproken “Ja” of “Nee”.

Agile binnen kaders

Ja, natuurlijk kun je (onderdelen van) bedrijfsprocessen in user stories vangen en deze zijn in sprints te realiseren. SAP dekt echter zoveel processen en systemen af, dat de afhankelijkheden dusdanig groot zijn waardoor je vaak niet één enkel bedrijfsproces in zijn geheel live kan zetten. Daarnaast zal je de bedrijfsprocessen moeten matchen op de template en vooraf een overall blueprint moeten creëren. Datamigratie van SAP systemen op agile wijze aanpakken is risicovol waarbij ook opschoningsslagen moeten worden gemaakt.

Run & Maintain

Zeker in een Run & Maintain situatie biedt de nieuwe SAP omgeving veel meer: lagere responsetijden, lagere technisch beheerkosten, minder customisations en dus minder onderhoud, minder impact van nieuwe releases (bij cloud) en de mogelijkheid sneller te kunnen bijsturen door realtime reporting. Hier zal een agile aanpak zeer goed kunnen werken, te meer omdat de aanpassingen klein(er) van aard zijn en de PO deze aanpassingenmakkelijker kan plaatsen en prioriteren.

Blind staren

Mijn belangrijkste tip is: Staar u bij toepassing van SAP Activate niet blind dat hierbinnen agile werken vlekkeloos toegepast kan worden. Adopteer of creëer een aanpak die het beste van de twee werelden weet te mobiliseren, geënt op uw specifieke SAP situatie.

De bewaking van de kwaliteit van een SAP (cloud) migratie komt in mijn volgende blog, en laatste van dit drieluik, aan bod.

Terug

OrangeContent

More blogs

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Let’s read more!

Case: Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Let’s read more!

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie