Content

Shift left, shift right, shift gear

Shift left, shift right, shift gear

In SAP Activate vindt er een gefaseerde implementatie plaats en per fase wordt gekeken naar de kwaliteit waarvoor quality gates zijn ingericht. Door deze aanpak laat je kansen liggen: vroegtijdig bijsturen en achteraf het volgen van de kwaliteit.

Vroegtijdig meten en daar waar nodig bijsturen op de gewenste kwaliteit die wordt behaald, wordt “shift left” genoemd. In een vorig blog hebben we geschreven over de standaard quality gates en de daarbij behorende beperkingen. De standaard aanpak van quality gates focust op het doorlopen van fases waarbij de quality gates als checklist dienen. Op deze manier laat men de mogelijkheid liggen om te bepalen of het geformuleerde einddoel gehaald gaat worden. Als blijkt dat dit niet het geval is dan moet men bijsturen op basis van voortschrijdend inzicht. Met betrekking tot het voortschrijdende inzicht is het van groot belang dat business en IT samen optrekken. IT kijkt naar de consequenties van de laatste technische inzichten en aanpassingen en de business kijkt naar de gevolgen voor de aanpassingen in de business processen.

Iedereen blij!

Met deze samenwerking ontstaat een continue stroom van feedback. Feedback die er voor zorgt dat er een kwalitatief goed systeem wordt neergezet op basis van eventueel bijgestelde wensen. Een ander resultaat is dat door deze samenwerking er ook draagvlak is voor het nieuwe systeem en de aangepast werkwijze. Iedereen blij!

Ondertussen moet men ook nadenken over hoe de kwaliteit gevolgd  gaat volgen na de oplevering: de “shift right”. De eerste gedachten en voorbereidingen hiervoor moeten al plaatsvinden bij de implementatie: denk na over welke kwaliteitsnormen behaald moeten worden hoe deze vast te stellen en te monitoren. Hiervoor moeten ook manieren worden ingericht zodat monitoring mogelijk is. Richt je in eerste instantie op het geen je wilt weten en gaat monitoren. Men moet ook nadenken over relevante data die je wilt verzamelen over het gebruik van de applicatie. Het systeem moet gevolgd en begrepen kunnen worden, wat ook wel in goed Nederlands “observability” wordt genoemd. Met behulp van deze data en inzichten is men in staat om de monitoring weer aan te passen. Het gaat dus bij shift right om kennis vergaren, delen en nieuwe kennis opbouwen. Hierdoor is men in staat om vooruit te kijken en problemen te voorkomen: je kunt voorspellen welke mogelijke problemen er aan zitten te komen. Iedereen blijft blij!

Hiermee hebben we een inkijkje gegeven in hoe je naar ons idee “shift left” en “shift right” kunt toepassen, maar wat is dan shift gear? Het continue proces van feedback met voortschrijdend inzicht bepaald waar je kunt versnellen of moet vertragen om te zorgen voor een naar tevredenheid werkend systeem. Het zorgt er voor dat je project in alle fasen en ook na de implementatie niet meer op zichzelf staat omdat vele mensen in organisatie betrokken er bij zijn en zich betrokken voelen. Dat lijkt zelfs een beetje op de principes die binnen DevOps gehanteerd worden.

Terug

OrangeContent

More blogs

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Let’s read more!

Case: Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Let’s read more!

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie