Content

Streven naar Lean perfectie met behulp van load en performance tests

Streven naar Lean perfectie met behulp van load en performance tests

De Lean filosofie staat voor het leveren van zo veel mogelijk (klant)waarde, waarbij men gebruik maakt van zo min mogelijk middelen. Lean kent vijf principes:

 1. definieer de waarde
 2. identificeer de waardestroom
 3. creëer flow
 4. van push naar pull
 5. streef naar perfectie 

Wanneer het duidelijk is wat de waarde en de waardestroom is, wordt het tijd om flow te creëren. Dit doe je door zoveel mogelijk verspilling uit de waardestroom te elimineren of te reduceren. Lean kent 3 typen verspilling:

 • Muda wat letterlijk staat voor verschillende soorten van verspilling,
 • Mura wat onbalans vertegenwoordigt,
 • Muri wat overbelasting betekent.  

Bij het opsporen van verspilling denkt men vaak aan een magazijn vol fysieke voorraad of aan een defect product wat van de loopband afkomt. Maar ook in de digitale wereld is er een heel scala aan verspilling(waste) te vinden. 

Neem bijvoorbeeld het maandelijks tijdschrijven, de drukte bij de finance afdeling voor de maand- en jaarafsluiting en de druk op e-commerce platformen net voor de feestdagen. Je wil er als organisatie natuurlijk voor zorgen dat in deze drukke perioden de klant kan rekenen op het ontvangen van haar gewenste waarde.

Veel organisaties hebben in bepaalde perioden te maken met dergelijke vormen van drukte. Dit resulteert direct in een piekbelasting op de systemen. Organisaties krijgen dus te maken met onbalans: tijdens de piekbelasting draaien de systemen namelijk op volle toeren, terwijl de systemen in rustige perioden slapen. Dit representeert de verspilling Mura.  

 1. Wanneer een organisatie kiest voor een minimale IT-infrastructuur, kunnende systemen tijdens de piekbelasting overbelast raken. Wat Muri betekent. Dit werkt voor de eindgebruiker vervolgens de Muda “waiting” in de hand. Zij moet namelijk wachten om waarde/content geleverd te krijgen. Dit kan tot gevolg hebben dat men de concurrent benadert. 
 1. Een organisatie kan ook kiezen voor het aanhouden van een te grote IT-infrastructuur, die tijdens de piekbelasting gemakkelijk doordraait, alleen in de rest van de tijd niets te doen heeft. In dit geval heeft men eigenlijk een te grote voorraad aan systemen staan. Oftewel: de Muda “Inventory”. Hierin zit potentieel veel verlies van resources, zowel materieel, als energie en een ongewenst hoge productie van CO2.

Om goed zicht te krijgen op de capaciteit van de huidige IT-infrastructuur kan gebruik gemaakt worden van load en performancetesten.

 • De performance tests kunnen in eerste instantie bovenstaande verspillingen detecteren.
 • Daarnaast kunnen de tests inzichtelijk maken of de verspilling ligt aan slechte code of slechte processen. Hierop kan opdracht worden gegeven om code-of procesoptimalisaties door te voeren, waarmee de verspillingen worden gereduceerd of zelfs geëlimineerd.
 • Als laatste kunnen de performance tests inzicht bieden in het verder optimaliseren van de omgeving door gebruik te maken van het dynamisch schalen van de IT-Infrastructuur en daarmee een oplossing bieden voor bovenstaande problemen. 

Zoals je ziet proberen we hier twee werelden: IT-optimalisatie en procesoptimalisatie dichterbij elkaar te brengen met als doel het streven naar perfectie. Hierbij slaan we een voor velen “ondenkbare” brug tussen performance testen en de Lean-filosofie. 

Deze blog is samen geschreven door Paul Beelen (Performance Specialist) en Claudette Horst (Business Consultant). Beide werkzaam bij OrangeCrest Consulting.

 

Terug

OrangeContent

More blogs

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Let’s read more!

Case: Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Let’s read more!

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie