Content

Waarom je SAP S/4 HANA 3 keer moet testen

Waarom je SAP S/4 HANA 3 keer moet testen

In mijn vorige blog ben ik kort ingegaan op de kansen die SAP S/4 HANA biedt, mits er aan een aantal essentiële kwaliteitsvoorwaarden is voldaan zoals de architectuurkeuzes, de transitie en dat de software- en datakwaliteit goed gemonitord worden.

Maar…

Hoe test je dan de transitie, softwarekwaliteit en data? En moet een “standaard” Cloud applicatie eigenlijk wel getest worden?

“Three strikes IN!”

Three strikes

Het testen van SAP implementaties blijft altijd een interessante discussie. Keer op keer heb ik gesprekken meegemaakt waarbij de partij aan de andere kant van de tafel (vaak niet de business stakeholder) de uitspraak deed: “Maar SAP is toch standaard software?” en dan tot de conclusie komen dat het dus  niet getest hoeft te worden). Inmiddels zijn we gelukkig in het tijdperk aangekomen dat deze discussie niet vaak meer gevoerd word. Aandachtspunt voor testen blijft natuurlijk wel dat je je geld moet zetten op de zaken waar de risico’s liggen. Zoals binnen baseball de regel geldt “Three strikes OUT!” is het bij SAP testen eigenlijk precies omgekeerd. Hier is het “Three strikes IN!

Test Strike 1 - Business risk management / Business Process validation

Eigenlijk de allerbelangrijkste om vast te stellen of de SAP implementatie de waarde biedt die je verwacht: worden mijn bedrijfsprocessen op de juiste wijze ondersteund?

Bepaal samen met je BFP, PO of eindgebruikersorganisatie je belangrijkste bedrijfsprocessen en prioriteer deze. Maak testscrips o.b.v. deze priorisering en documenteer deze. Hiermee geef je de gebruikersacceptatie vorm en leg je een basis voor Strike 3.

iRace

Test Strike 2 – Mitigate your implementation risks

Deze fase gaat vooral over het beperken van de risico’s van je technische implementatie, voor het gemak noemen we deze ‘iRace’. iRace is een afkorting van de gebieden die je in je technische tests dient af te dekken: Interfaces, Reports & Data, Autorisaties, Conversies & upgrades en Enhancements.

Met een duidelijke technische focus qua test gecombineerd met de Business Proces Risico aanpak manage je een S/4 HANA migratie qua testen succesvol. Hierbij moet nog wel opgemerkt worden dat je veelal begint met het afdekken van de implementatie risico’s voordat je je business processen kunt valideren.

Test Strike 3 – Reduce your maintenance & support workload

Om je aandacht goed te kunnen focussen op kwaliteit moet je er voor zorgen dat  testautomatisering en monitoring goed opgezet is voor je belangrijkste bedrijfsprocessen en je technische risico’s. Randvoorwaarde hierbij is natuurlijk wel dat het SAP systeem stabiel is en alle grote wijzigingen geïmplementeerd zijn. Hiermee voorkom je dat je bij een nieuwe Cloud versie de business organisatie te veel belast met testwerkzaamheden.

Testen en SAP Activate

Naar mijn mening is binnen SAP Activate het testen helaas het ondergeschoven kind gebleven en is het uitblijven van “procesmonitoring” in de Run fase toch wel een misser te noemen. Gezien de gestelde  risico’s en valkuilen waar je bij de S/4 HANA ongezien in kunt lopen, is het aan te raden om een externe test & software quality partner in de hand te nemen. Een sterke focus op bedrijfsprocessen, ondersteuning bij de implementatie en datamigratie is hierbij de waarde die geboden wordt. Ook als u al met uw S/4 HANA migratie bent gestart, want beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

Terug

OrangeContent

More blogs

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Let’s read more!

Case: Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Let’s read more!

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie