Content

Hoe pas je Quality Gates toe binnen SAP Activate?

Hoe pas je Quality Gates toe binnen SAP Activate?

Vanaf 2027 biedt SAP alleen nog ondersteuning voor de HANA versies van de producten. Bedrijven zijn al overgestapt of gaan de transitie naar SAP HANA komende jaren vormgeven. SAP ondersteunt zo’n transformatie onder andere met het framework SAP Activate. In dit blog besteden we aandacht aan de Quality Gates binnen SAP Activate.

In SAP Activate wordt gesproken over stappen om SAP te implementeren in een organisatie, deze  stappen zijn “Discover, Prepare, Explore, Realize, Deploy en Run”. Lineaire stappen waarbij SAP activate tussen elke stap “QualityGates” definieert die bestaan uit “Acceptance” en “Readyness”: je kan dus niet door naar een volgende fase als je de vorige fase niet hebt afgerond (Acceptance) of klaar bent voor de volgende fase (Readyness).

Maar, waar zijn de product risico’s?

Voor degenen die al langer in de IT rondlopen is Quality Gate een term die je niet bij agile implementaties tegenkomt. Als je je beperkt tot alleen de acceptatie zoals omschreven in SAP Activate dan zie je ook iets over het hoofd: waar zijn de product risico’s? In SAP Activate wordt gesproken over risico’s maar verwijst men naar projectrisico’s zoals gevolgen voor tijden geld.

Daarom willen we graag de product risico’s, welke zijn gerelateerd aan het systeem en het gebruik, per fase toevoegen aan acceptatie en readyness van een Quality Gate. Tenslotte zijn er voldoende factoren aanwezig, die ook een SAP-implementatie risicovol maken: risico’s gerelateerd aan maatwerk, verkeerde parametrisering, eisen die voor meerder uitleg vatbaar zijn en niet-functionele eisen, zoals performance en stabiliteit. Product risico’s die je vooraf in kaart wil brengen zodat je op het juiste moment goede maatregelen kunt nemen.

Bij OrangeCrest gebruiken we voor risico-inventarisatie Riskstorming, waarbij verschillende belanghebbenden bewust gemaakt worden van welke kwaliteitsattributen belangrijk zijn om vervolgens mogelijke risico’s in de toekomst te benoemen. Door maatregelen te koppelen aan gevonden risico’s levert dit een concrete actielijst op van welke risico’s te volgen, te vermijden of te verlagen door op het juiste moment te testen.

De eerste sessie bij Riskstorming is een startpunt, want bij elke Quality Gate moet elke keer weer naar de lijst met risico’s gekeken worden: zijn de risico’s nog steeds van toepassing? Zijn de risico’s groter of kleiner geworden? En moeten we nog andere maatregelen nemen of zijn maatregelen niet meer nodig?

Een goede Quality Gate is een feedback moment

Een goede Quality Gate is geen dogmatisch moment van de gate gaat open of dicht. Een goede Quality Gate is een feedback moment: wat hebben we uitgevoerd, wat hebben we geleerd, wat betekent het voor de aanpak in de aankomende fase en voor de fases daarna. Hiermee ontstijg je het niveau van het afvinken van een fase om naar een volgende fase te kunnen omdat je weet dat je SAP project dynamisch is. Die dynamiek is ook kenmerkend voor de agile principes zoals die in een lineair proces zoals SAP Activate toepast dienen te worden.

Terug

OrangeContent

More blogs

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Let’s read more!

Case: Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Let’s read more!

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie