Content

Rol van de business vaak onderbelicht bij acceptatie SAP Software

Rol van de business vaak onderbelicht bij acceptatie SAP Software

Binnen SAP Activate worden testrollen gebruikt om de verantwoordelijkheden binnen het testproces weer te geven. De juiste testactiviteiten dienen afgevinkt te zijn voordat de SAP software daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden in de productie omgeving. Onderstaande tabel geeft aan hoe vanuit SAP Activate aangekeken wordt tegen de verschillende testrollen.

Wat direct opvalt in dit overzicht, is de beperkte betrokkenheid van de business. Hoewel de business en de eindgebruikers degenen zijn die het beste begrijpen hoe de processen werken en hoe de software hun werk kan verbeteren, worden ze vaak niet voldoende betrokken bij het testproces.

Dit gebrek aan betrokkenheid van de business kan leiden tot problemen bij het testen en accepteren van de software. Testscenario's die zijn opgesteld zonder voldoende input van de business kunnen leiden tot tunnelvisie of een beperkte testdekking. Als gevolg hiervan kunnen er fouten of onvolkomenheden ontstaan die pas in de productieomgeving worden ontdekt. Dit leidt tot extra kosten en mogelijke vertragingen.

Bijna de complete testscope lijkt een verantwoordelijkheid van de implementatiepartner. Voor het leveren van de juiste kwaliteit is het essentieel dat de business tijdens het testen zo vaak en zo vroeg mogelijk aansluit. In eerdere blogs is al beschreven dat juist door het aansluiten van de business een correct werkend systeem gerealiseerd kan worden.

De rol van de testmanager is cruciaal

De testmanager wordt binnen SAP Activate wel benoemd maar er wordt te weinig aandacht besteed aan de eisen die aan een dergelijk persoon gesteld worden.

De rol van de testmanager is van cruciaal belang bij SAP Activate-projecten, omdat hij of zij verantwoordelijk is voor het waarborgen van de kwaliteit van de software én het testproces. De testmanager is de persoon die de teststrategie en het testplan opstelt, de testactiviteiten coördineert en de resultaten analyseert en rapporteert aan het projectteam en de stuurgroep.

Het hebben van een duidelijke teststrategie en testplanning helpt bij het minimaliseren van risico's en kosten, omdat de testactiviteiten op een gestructureerde manier worden uitgevoerd en er geen dubbel werk wordt verricht.

De testmanager is ook verantwoordelijk voor het coördineren van de testactiviteiten met de verschillende belanghebbenden in het project, zoals de projectmanager, de functionele consultants, de ontwikkelaars, infrastructuur teams en de eindgebruikers. SAP Activate mag meer richting en sturing geven t.a.v. de rol van de testmanager binnen het project. Er kan meer duidelijkheid worden gegeven over de communicatielijnen en verantwoordelijkheden die volgens SAP bij deze rol horen.

Ten overvloede, de testmanager dient vanaf de start (Explore) van een project aan te sluiten. Op deze manier kan er vanaf het begin van een traject de benodigde aandacht aan kwaliteit besteed worden. We zien helaas nog steeds dat er tijdens een project een inhaalslag gemaakt moet worden met betrekking tot kwaliteit en testen omdat er bij aanvang van het project te weinig aandacht is besteed aan de teststrategie en software- en datakwaliteit.

Tevreden eindklant

Door de betrokkenheid van de business te vergroten, en door een ervaren testmanager vroeg in het project bij te schakelen, kunnen problemen tijdens het testproces worden voorkomen en kan de software effectiever worden geïmplementeerd. Dit zal uiteindelijk leiden tot een hogere softwarekwaliteit en tevredenheid van de eindklant.

Het testen op SAP is al een lang bestaand onderwerp maar toch lijken er nog vele uitdaging in te zitten. Hoe kijk jij aan tegen testen en testaanpak op SAP en binnen SAP Activate?

Terug

OrangeContent

More blogs

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Let’s read more!

Case: Grip op kwaliteit en risico’s in de energietransitie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie

Let’s read more!

Business value en waarom het leuk is om onderdeel te zijn van een datawarehouse migratie