Competence

Process Optimisation

Output wordt bepaald door de snelheid van throughput. Een wijsheid die terug te vinden is in de theory of constraints en staat voor continu verbeteren. Een verbetering is gericht op het weghalen van de grootste vertrager in het proces waarna de volgende verbetering kan worden aangepakt. De verbetercirkel zetten we ingang met onze dienstverlening. Net zo lang tot de klant zelf het proces beheerst en weet hoe hij in the zone komt en blijft.

 

How IT runs through your organisation

Hoe IT binnen uw organisatie is gepositioneerd kan te maken hebben met het verleden, de business strategie of voorkeur van de directie. De vraag die hierbij van belang is, is of IT kritisch is voor het behalen van uw bedrijfsdoelen. De mate waarin IT bijdraagt aan de bedrijfsdoelen en uw processen ondersteunt zijn in de huidige markt bepalend voor het succes en levensvatbaarheid van uw organisatie. Zijn de processen optimaal geoptimaliseerd door het gebruik van IT oplossingen? Of valt daar nog wat te verbeteren?

Onze services

De services van OrangeCrest Consulting zijn erop gericht uw IT functie optimaal te laten aansluiten op uw organisatie. Doel hiervan is het zo efficiënt mogelijk behalen van de bedrijfsdoelen van de organisatie. Met deze services slaan wij een brug tussen enerzijds de technische kant van IT en anderzijds de behoefte vanuit de business aan optimaal en efficiënte processen met zo min mogelijk ‘waste’.

Onze services zijn onder te verdelen in:

  • Business en procesanalyse; wat is de behoefte van de business, hoe lopen de processen en hoe sluit de IT oplossing hierop aan? Analisten, customer journey specialisten en functionele consultants staan voor uw klaar
  • Business Acceptance Management; Werkt u met interne en externe leveranciers? Hoe zorgt u ervoor dat uw business organisatie ‘klaar’ is om de veranderingen te accepteren en implementeren? Onze consultants kunnen uw organisatie ‘klaar’ maken voor de verandering en acceptatie van de nieuwe oplossing
  • Robotic Process Automation (RPA); heeft u geautomatiseerde systemen die niet optimaal samenwerken? Of waar veel handmatige handelingen nodig zijn? RPA is een goede oplossing om snelheid in het proces te brengen en de kwaliteit en traceerbaarheid te verbeteren. Wij ondersteunen u bij de juiste Robot keuze, proces en data analyse én implementatie van de gekozen oplossing

Competences

What we do

Advanced Testing

Lees meer

Advanced Testing

Nieuwe technologieën zorgen voor nieuwe mogelijkheden in het testen. Geavanceerde middelen zoals Automation, Data, Artificial Intelligence en Machine learning zijn perfect om software te onderzoeken en te testen.

Agile Services

Lees meer

Agile Services

Focus op waardecreatie is het uitgangspunt om met klanten samen te werken. Onze dienstverlening is gericht op realisatie van een transformatie waarmee business en IT doordrongen zijn van het belang van één mindset.

Process Optimisation

Lees meer

Process Optimisation

Output wordt bepaald door de snelheid van throughput. Een verbetering is gericht op het weghalen van de grootste vertrager in het proces waarna de volgende verbetering kan worden aangepakt.

Consultancy

Lees meer

Consultancy

Onze consultants adviseren en werken proactief mee aan het realiseren van uw toekomstvaste oplossing. Lees hier hoe wij uw bedrijfsdoelstelling als uitgangspunt nemen om tot de beste oplossing te komen.

Delivery

Lees meer

Delivery

Heeft u behoefte aan specialisten op het gebied van Advanced Testen, Agile Services of Proces Optimalisatie? Lees hier hoe we u continuïteit bieden door het inzetten van onze specialisten.

Projects

Lees meer

Projects

Hoe wij uw projecten tot een succes maken met ambitieuze doelstellingen en meetbare resultaten. Betrouwbaar, op basis van jarenlange ervaring en met heldere afspraken

Ready to collaborate?

Interesse in onze diensten? Wilbert van den Bliek kan je hier meer over vertellen. Mail je vraag en contactgegevens en hij neemt snel contact met je op!

Mail Wilbert