Competence

Business Consultancy

IT is geen doel op zich, maar een middel om uw doelen te bereiken en visie gestalte te geven. We sporen verbeteringen op, werken ze uit en implementeren ze. We zorgen ervoor dat proces, mens en IT zodanig op elkaar aansluiten dat visie en doelen worden vertaald naar werkbare oplossingen. Zo zorgen we ervoor dat de verbeteringen binnen uw organisatie worden geborgd.

De volgende stap

Doordat we kennis hebben van IT en goed kunnen luisteren vormen wij de brug tussen de business en IT. Hierdoor zorgen weer voor dat iedereen aangehaakt blijft gedurende een verandertraject. Van  begin tot eind schakelen we makkelijk tussen de business en IT en waar nodig met externe stakeholders.

 

Al onze business consultants hebben kennis van Agile, Scrum, SAFe en LEAN. Hierdoor kunnen ze de volgende stap van nature gemakkelijk herkennen en de maatoplossing bieden die voor uw organisatie de juiste is.

Onze services

De services van OrangeCrest Consulting zijn erop gericht uw organisatie optimaal te laten opereren. Wij kijken verder dan gestelde kaders: organisatie onderdelen, processen en systemen worden onder de loep genomen. Wij sporen de onderliggende vraag op en kijken goed welke (IT-)oplossing u ondersteund bij het behalen van uw bedrijfsdoelen.

Onze services zijn onder te verdelen in:

  • Optimize Processes; Hoe zijn uw processen ingericht? Zijn deze efficiënt en bereikt u het gewenste resultaat? Business analisten, customer journey specialisten en functioneel consultants kijken graag mee hoe u uw processen en IT stroomlijnt.
  • Align Business and IT; Loopt u tegen complexe vraagstukken aan die meerdere afdelingen (business en IT) beslaan? Product Owners, Business Consultants en Agile projectmanagers helpen u graag.
  • Lead the Change; Staat u voor een belangrijke verandering in organisatie, processen of systemen? Change consultants, Portfolio managers en Trainers helpen u om dit succesvol te doen.

Competences

What we do

Advanced Testing

Lees meer

Advanced Testing

Nieuwe technologieën zorgen voor nieuwe mogelijkheden in het testen. Geavanceerde middelen zoals Automation, Data, Artificial Intelligence en Machine learning zijn perfect om software te onderzoeken en te testen.

Agile Services

Lees meer

Agile Services

Focus op waardecreatie is het uitgangspunt om met klanten samen te werken. Onze dienstverlening is gericht op realisatie van een transformatie waarmee business en IT doordrongen zijn van het belang van één mindset.

Business Consultancy

Lees meer

Business Consultancy

Onze business consultants maken complexe vraagstukken concreet en leiden verandering in goede banen. Ze zijn analytisch sterk, creatief en tonen leiderschap. Ze inspireren en begeleiden u en uw organisatie om de volgende stap te zetten.

Consultancy

Lees meer

Consultancy

Onze consultants adviseren en werken proactief mee aan het realiseren van uw toekomstvaste oplossing. Lees hier hoe wij uw bedrijfsdoelstelling als uitgangspunt nemen om tot de beste oplossing te komen.

Delivery

Lees meer

Delivery

Heeft u behoefte aan specialisten op het gebied van Advanced Testen, Agile Services of Business Consultancy? Lees hier hoe we u continuïteit bieden door het inzetten van onze specialisten.

Projects

Lees meer

Projects

Hoe wij uw projecten tot een succes maken met ambitieuze doelstellingen en meetbare resultaten. Betrouwbaar, op basis van jarenlange ervaring en met heldere afspraken

Ready to collaborate?

Interesse in onze diensten? Wilbert van den Bliek kan je hier meer over vertellen. Mail je vraag en contactgegevens en hij neemt snel contact met je op!

Mail Wilbert